Zgłaszanie Awarii

I N F O R M A C J E

Konserwatorem instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i centralnego ogrzewania w częściach wspólnych w budynkach jest firma ELSAN ZBIGNIEW KOTWIŃSKI

Wszelkie awarie należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną:

Telefon dyżurny w soboty i dni świąteczne
w godz. 22.00 ÷ 7.00

607-045-684

Hydraulik – od poniedziałku do piątku w godz. w godz. 7.00 ÷ 22.00

601-228-618
hydraulik@ik.waw.pl

Hydraulik – od poniedziałku do piątku w godz. w godz. 7.00 ÷ 22.00

605-994-205
hydraulik@ik.waw.pl

Elektryk – dyżur 24 h

605-994-208
elektryk@ik.waw.pl

Prace budowlane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 15.00

791-378-187

   

Konserwację domofonów oraz zamków w zewnętrznych drzwiach budynków Wspólnoty wykonuje firma P.W. IMPULS. Niesprawności    należy zgłaszać telefonicznie   pon-pt  8.00-17.00, sob 8.00-14.00

tel. (22) 877-50-40  601-300-314
  (22) 877-09-91
   

Konserwatorem wind w budynkach jest firma LIFT-MALKO Sp.j.

awarie (22) 796-02-25
pogotowie (22) 834-39-77