Zarząd

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”

Przewodniczący: Mieczysław JANIK Czumy 15 m. 90
Członkowie:    
  Stanisław CIEPIELSKI Kossutha 12 m. 35
  Włodzimierz KUNICKI Kossutha 10 m. 17
  Tomasz NOWOGÓRSKI Kossutha 12 m. 10

Członkowie Zarządu Wspólnoty pełnią dyżury w lokalu Zarządu – I klatka budynku Czumy 15 lok. 113 (domofon 113), w każdy poniedziałek (oprócz dni świątecznych), w godzinach 17.00-18.00

Korespondencję do Zarządu Wspólnoty prosimy wkładać do zielonej skrzynki pocztowej, znajdującej się na zewnętrznej ścianie wiatrołapu I-szej klatki schod. budynku Czumy 15.