O Wspólnocie

O naszej Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnotę Mieszkaniową ,,Carska Droga”  tworzą Właściciele lokali w trzech budynkach – Kossutha 10, 12 oraz Czumy 15.  Budynki, odpowiednio – 9-cio, 4-ro   i 9-cio kondygnacyjne, posadowione są na dużej, zadrzewionej działce o powierzchni 17394 m². Wspólnota  powstała na początku 2011 roku, ale  dopiero 24 maja 2011 roku założycielskie Zebranie Właścicieli wybrało formalnie  Zarząd,  który aktualnie administruje nieruchomościami Wspólnoty.

Budynki Wspólnoty mieszczą łącznie 212 wyodrębnionych  lokali mieszkalnych. Obecnie Wspólnotę tworzy 186. Właścicieli, w tym – Skarb Państwa,  reprezentowany przez  Agencję Mienia Wojskowego – Oddział Regionalny w Warszawie.  Własnością osób prywatnych jest  ponad 88% udziałów w nieruchomości wspólnej, natomiast Skarb Państwa jest Właścicielem  pozostałych udziałów.