Decyzje zarządu

 

W Y K A Z
Decyzji Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga” w Warszawie

 

Decyzja nr z dnia

Decyzja Zarządu dotycząca:

Kwalifikacja publikacji

1/2011
20.07.2011r.
Pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego mieszkańców. POBIERZ  >>
2/2011
6.09.2011r.
Zmiany stawki opłaty zaliczkowej na centralne ogrzewanie.  
3/2011
5.12.2011r.
Obiektów małej architektury, zlokalizowanych na działce nr 26 nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga".  
4/2012
2.04.2012r.
Głosowania uzupełniającego w trybie indywidualnego zbierania głosów nad Uchwałami o numerach od 20/2012 do 27/2012.  
5/2012
18.06.2012r.
Powołania Komisji do przeprowadzenia pomiarów powierzchni lokali. POBIERZ  >>
6/2012
1.08.2012r.
Wprowadzenia „strefy zamieszkania” na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga”. POBIERZ  >>
7/2012
6.08.2012r.
Wynagrodzenia Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Carska Droga".  
8/2013
5.03.2013r.
Przeprowadzenia dodatkowego głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów nad Uchwałami o numerach od 29/2013 do 35/2013.  
9/2013
8.04.2013
Przeprowadzenia głosowań w sprawie likwidacji zrzutów odpadów domowych kanałami zsypowymi oraz głosowań w sprawie wyboru opcji postępowania z odpadami komunalnymi. POBIERZ  >>
10/2013
27.05.2013
Zmiany wielkości zaliczkowych naliczeń zużycia zimnej i ciepłej wody na osobę, określonych w „Planie gospodarczo – finansowym na 2013 rok”. POBIERZ  >>
11/2014
12.03.2014
Przeprowadzenia dodatkowych głosowań nad Uchwałami o numerach od 36/2014 do 40/2014 oraz 42/2014 i 43/2014 w trybie indywidualnego zbierania głosów. POBIERZ  >>
12/2014
12.03.2014
Przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą Nr 41/2014 w trybie indywidualnego zbierania głosów. POBIERZ  >>
13/2015
9.03.2015
Przeprowadzenia dodatkowych głosowań w trybie indywidualnego zbierania głosów nad Uchwałami od nr. 44/2015 do 50/2015 (z wyłączeniem Uchwały nr 46/2015). POBIERZ  >>
14/2015
30.03.2015
Głosowania Uchwały nr 51/2015. POBIERZ  >>
15/2015
25.05.2015
Lokalizacji wodomierza głównego MPWiK dla budynku Kossutha 10. POBIERZ  >>
16/2015
21.10.2015
Zmiany wysokości zaliczki na podgrzanie wody. POBIERZ  >>
17/2016
4.02.2016
Zgłaszania kandydatur do wyborów Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga” na kadencję 2016-2021. POBIERZ  >>
18/2016
22.02.2016
Wskaźników kosztów poboru ciepła do budynków Wspólnoty dla podgrzewania wody i centralnego ogrzewania w roku 2016. POBIERZ  >>
19/2016
29.03.2016
Głosowania w trybie obiegowym Uchwały nr 55/2016 i Uchwały nr 56/2016 POBIERZ  >>
20/2017
6.02.2017
Prognozy kosztów poboru ciepła do podgrzewania wody i centralnego ogrzewania w budynkach Wspólnoty w roku 2017. POBIERZ  >>
21/2017
10.07.2017
Wynagrodzenia Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Carska Droga"